Declarația cu privire la respectarea drepturilor omului

Declarația cu privire la respectarea drepturilor omului

În fiecare zi, milioane de oameni din întreaga lume sunt implicați în fabricarea produselor alimentare și a mărfurilor vândute pe rafturile a nenumărați retaileri, cum este și Lidl.

La fel ca guvernele, și companiile au responsabilitatea de a se asigura că drepturile omului sunt respectate în mod imperativ pe parcursul lanțurilor de aprovizionare globale, precum și în relațiile lor de afaceri directe. De aceea, noi, la Lidl, ne asigurăm că partenerii noștri de afaceri sunt aliniați cu angajamentul nostru față de respectarea drepturilor omului pe toate verigile lanțului valoric.

Respectarea și protejarea acestor drepturi fundamentale face parte din responsabilitatea noastră corporativă. În aceste eforturi, suntem ghidați de principiile stabilite în cadre valabile la nivel internațional, cum ar fi Declarația Universală a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite, Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul muncă.

Credem în valoarea respectului mutual, a echității și responsabilității față de semenii noștri și de societate ca întreg, astfel că le-am inclus în principiile corporative ale Lidl.

Ca parte a Grupului Schwarz, Lidl România se angajează să respecte drepturile omului. Puteți accesa Declarația aplicabilă întregului Grup Schwarz, aici:

 

Mecanisme de soluționare a plângerilor

Accesul la un mecanism eficient de soluționare a plângerilor, inclusiv pentru lucrătorii din lanțurile globale de aprovizionare, este o componentă esențială a măsurilor de precauție pe care companiile le iau pentru a detecta riscurile și încălcările drepturilor omului. Cu toate acestea, în practică, acest lucru reprezintă adesea o provocare în anumite verigi ale lanțului de aprovizionare, din diferite motive - de exemplu, lucrătorilor le lipsesc competențele lingvistice, nu au acces la mijloace IT, sau țările în cauză au anumite specificități culturale. Cu toate acestea, lucrătorii ar trebui să aibă acces la mecanisme de soluționare a plângerilor.  

Prin urmare, Lidl și-a stabilit obiectivul de a testa mecanismele de soluționare a plângerilor în diferite lanțuri de aprovizionare, pentru a găsi soluții scalabile și eficiente. Într-o primă etapă, am lansat mecanisme-pilot de soluționare a plângerilor în trei lanțuri de aprovizionare cu risc ridicat.

 

Fructe de pădure din Spania 

Ca parte a acestui proiect pilot, am lucrat cu partenerul nostru Elevate pentru a crea un nou mecanism eficient de soluționare a plângerilor pentru lucrătorii din sectorul fructelor de pădure din Huelva, Spania. Mecanismul de soluționare a plângerilor va fi testat în premieră împreună cu o serie de cultivatori, în timpul sezonului de recoltă 2021/2022. Adresăm în mod deosebit barierele existente în calea accesului lucrătorilor. Mecanismul de soluționare a plângerilor are mai multe canale de reclamații, inclusiv o linie telefonică de urgență cu personal calificat, precum și posibilitatea de a trimite reclamații prin Whatsapp. Reclamațiile pot fi făcute în orice limbă. Cei care sună la linia telefonică de urgență se pot adresa personalului în limbile spaniolă, arabă și engleză. În plus, lucrătorii sunt instruiți cu privire la utilizarea mecanismului. Pentru că majoritatea lucrătorilor de pe teren sunt femei din Africa de Nord și Europa de Est, toți angajații de la linia de asistență telefonică sunt femei. Vom evalua performanța proiectului pilot după încheierea sezonului de recoltare și vom raporta rezultatele și etapele următoare ale acestuia.

 

Ulei de palmier

Colaborăm cu furnizorii noștri Griesson - de Beukelaer și Cargill pentru a testa un mecanism eficient de soluționare a plângerilor în sectorul uleiului de palmier. Ca parte a proiectului pilot, vom lucra cu furnizori selectați de ulei de palmier  pentru a evalua dacă mecanismul de reclamații poate fi extins în alte regiuni sau pentru alte grupe de produse. Programul pilot este în prezent în faza de dezvoltare și preconizăm că se va desfășura până la sfârșitul anului 2022.

 

Lapte de cocos din Vietnam

În Vietnam, testăm un alt mecanism de reclamații oferit de furnizorul de servicii Ulula în cooperare cu Amfori. Acesta mecanism este testat atât în sectorul nealimentar, cât și în cel alimentar. Lidl participă la proiect cu unități de producție din sectorul textilelor și al laptelui de cocos. De asemenea, proiectul pilot pune la dispoziția lucrătorilor diferite canale de reclamații. Deoarece mai mulți clienți sunt adesea activi într-un singur loc de producție, reclamațiile sunt investigate prin implicarea unei terțe părți, iar ulterior sunt elaborate măsuri de remediere. Proiectul-pilot se va desfășura până la jumătatea anului 2022 și va fi evaluat ulterior de Amfori și de membrii săi pentru a vedea dacă poate fi extins.