to be defined by country

UN Global Compact

Guvernanță corporativă responsabilă

Lidl și-a luat angajamentul să îmbunătățească constant standardele sociale și ecologice de pe lanțul de aprovizionare. Acestea sunt stipulate, printre altele, în cel mai recent document ce prezintă Politica Lidl privind diligența antreprenorială pentru respectarea drepturilor omului și a mediului înconjurător în achiziția de mărfuri.

Sunt deja mai mulți ani de când ne-am implicat în acest domeniu, timp în care am implementat o varietate de măsuri și am abordat probleme legate de standardele de mediu și sociale, precum și legate de drepturile omului și corupție. De exemplu, suntem implicați în diferite inițiative care pledează pentru venituri echitabile și protecția mediului în cadrul lanțurilor noastre de aprovizionare globale. În același timp, oferim angajaților noștri condiții de muncă corecte, respectând principiile egalității.

Aderarea noastră la United Nations Global Compact (UNGC) – cea mai amplă și mai importantă inițiativă în domeniul guvernanței corporative responsabile din lume – vine în completarea eforturilor noastre și oferă un cadru pentru multitudinea de initiative și standarde deja dezvoltate și implementate ca parte din angajamentul nostru în direcția sustenabilității. Pentru noi, responsabilitatea și sustenabilitatea nu sunt o simplă promisiune, ci reprezintă fundamentul acțiunilor noastre și cheia pentru dezvoltarea noastră în viitor.

United Nations Global Compact

UNGC are la bază zece principii ale guvernanței corporative responsabile, în domeniile drepturilor omului, muncii, mediului și luptei împotriva corupției. Noi, Lidl, ne raportăm la cele Zece Principii ale Națiunilor Unite ca la un ghid ce completează angajamentul nostru ferm, pe termen lung, în ceea ce privește umanitatea și mediul.

to be defined by country

Cele zece principii ale UNGC

  1. Companiile ar trebui să susțină și să respecte protecția drepturilor universale ale omului.
  2. Companiile ar trebui să se asigure că nu sunt complici ale abuzurilor în ceea ce privește drepturile omului.
  3. Companiile ar trebui să susțină libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă.
  4. Companiile ar trebui să susțină eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie.
  5. Companiile ar trebui să susțină eliminarea efectivă a muncii infantile.
  6. Companiile ar trebui să susțină eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și ocupația.
  7. Companiile ar trebui să adopte o abordare preventivă în ceea ce privește provocările mediului înconjurător.
  8. Companiile ar trebui să demareze initiative ce promovează responsabilitate față de mediu.
  9. Companiile ar trebui să încurajeze dezvoltarea și răspândirea tehnologiilor prietenoase cu mediul.
  10. Companiile ar trebui lupte împotriva tuturor formelor de corupție, inclusive șantajul și mituirea.

Exprimăm recunoașterea noastră cu privire la participarea Lidl Stiftung, ca parte din Grupul Schwarz, la UN Global Compact și susținem cele Zece Principii, dar și avansarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, precum și obiectivele mai largi ale Națiunilor Unite. Sprijinim complet această ințiativă sub angajamentul Grupului Schwarz. Astfel, nu participăm aditional la activități UN Global Compact, sau la activități ale unei Rețele Locale Global Compact.