POLITICĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim că ați accesat pagina noastră de internet corporate.lidl.ro operată de LIDL DISCOUNT S.R.L. („Lidl”).

Tratăm cu seriozitate protecția datelor dvs. cu caracter personal și ne străduim nu numai să vă oferim o experiență online plăcută, dar în același timp, să vă asigurăm dreptul de a decide asupra modului în care sunt prelucrate datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin accesarea și utilizarea acestei pagini de internet. Baza legală pentru protecția datelor este, în special, Regulamentul General privind Protecția Datelor (General Data Protection Regulation - GDPR) și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. 

Prezenta Politică are rolul de a vă informa cu privire la modul în care datelor dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către Lidl, în calitate de operator de date, atunci când accesați și utilizați această pagină de internet.

CUPRINS

 1. Prevederi generale
 2. Prelucrarea datelor in contextul accesării paginii de internet
 3. Utilizarea Google Analytics
 4. Transfer de date in afara UE
 5. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată
 6. Punctul dvs. de contact
 7. Denumirea și datele de contact ale operatorului de date și datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor

 

 1. Prevederi generale

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Lidl începe în momentul în care este accesată această pagină de internet. Între dispozitivul dvs. final și serverul nostru sunt schimbate diferite informații. Acest schimb de informații poate implica și date cu caracter personal.

 1.  Prelucrarea datelor în contextul accesării paginii de internet

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal / Temeiul legal:

Atunci când accesați pagina noastră de internet, browser-ul utilizat pe dispozitivul dvs. final va trimite către serverul paginii noastre de internet, în mod automat, fără  vreo intervenție din partea dvs., informații privind:

 • adresa IP a dispozitivului conectat la internet,
 • data și ora accesării,
 • denumirea și adresa URL a fișierului accesat,
 • pagina de internet/ aplicația de unde a avut loc accesul (URL-ul de referință),
 • browser-ul și, acolo unde este cazul, sistemul de operare al dispozitivului dvs. cu acces la internet, precum și numele furnizorului de rețea

Aceste informații sunt stocate temporar în ceea ce este cunoscut sub denumirea de fișier de jurnalizare (Log-File) în următoarele scopuri:

 • pentru a asigura o conexiune optimă,
 • pentru a asigura utilizarea facilă a paginii noastre de internet,
 • pentru a evalua securitatea și stabilitatea sistemului.

Colectarea date indicate mai sus se realizează prin utilizarea de fișiere cookies. Pentru mai multe informații cu privire la fișierele cookies, vă rugăm să accesați Politica noastră privind cookie-urile.

În măsura în care activați funcția de geolocalizare prin setările corespunzătoare din browser-ul dvs. sau din sistemul de operare sau prin alte setări efectuate pe dispozitivul dvs., vom utiliza această funcție pentru a vă oferi servicii individuale bazate pe locația dvs. curentă (de ex. locația celui mai apropiat magazin). Vom prelucra datele referitoare la locația dvs. rezultate din activarea acestei funcții numai în acest scop.

Temeiul legal pentru prelucrarea adresei IP și a celorlalte date menționate mai sus îl constituie interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a acestei pagini de internet, precum și îmbunătățirea experienței navigării pe aceasta (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR). Prelucrarea datelor de geolocalizare se face numai cu acordul dvs., exprimat prin activarea funcției corespunzătoare din browser-ul dvs. sau sistemul de operare. Puteți oricând retrage acest acord prin dezactivarea funcției.

Perioada de stocare / criterii pentru determinarea perioadei de stocare:

Datele vor fi stocate pentru o perioadă de șapte zile, după această perioadă fiind șterse automat.  Datele referitoare la locația dvs. vor fi stocate pe durata cât utilizați pagina noastră de internet.

 1. Utilizarea Google Analytics

Scopul prelucrării / Temeiul legal:

Pentru configurarea și optimizarea paginii noastre de internet, precum și pentru a evalua modul în care aceasta este utilizată, inclusiv prin întocmirea de rapoarte statistice în acest scop folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google LLC („Google”). În acest context, sunt create profiluri de utilizator pseudonimizate. Următoarele informații sunt colectate prin Google Analytics:

 • tipul de browser / versiunea browser-ului,
 • sistemul de operare folosit,
 • adresa URL de referință (adică pagina vizitată anterior),
 • numele gazdă al calculatorului de acces (adresa IP),
 • ora accesării..

Temeiul legal în constituie interesului nostru legitim de a îmbunătății permanent experiența de navigare în cadrul paginii de internet (articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

 Categorii de destinatari:

Datele colectate prin Google Analytics sunt transmise către un serverele Google din S.U.A. și stocate acolo. Informaţii suplimentare referitoare la protecţia datelor în legătură cu Google Analytics găsiţi în Politica de confidențialitate a Google.

Perioada de stocare / criterii pentru determinarea perioadei de stocare:

Datele pregătite în scopuri statistice vor fi șterse din Google Analytics după 26 de luni. Rapoartele compilate pe baza Google Analytics nu conțin referințe la persoane fizice.

 1. Transfer de date in afara UE

Cu excepția celor menționate la secțiunea 3 de mai sus, nu vom transmite datele dvs. cu caracter personal în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European. În ce privește utilizarea Google Analytics, există un transfer de date către serverele Google LLC. Unele dintre aceste servere se află în S.U.A. Comisia Europeană a susținut în Decizia din 12 iulie 2016 că, în conformitate cu dispozițiile UE-SUA Privacy Shield există un nivel adecvat de protecție a datelor în S.U.A. (cunoscută sub denumirea de „decizia privind caracterul adecvat” în conformitate cu articolul 45 din GDPR). Furnizorul de servicii Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii, este certificat în conformitate cu EU-U.S. Privacy Shield.

5. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare, conform celor descrise în acest document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Lidl, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, inclusiv dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal obiect al prelucrării;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Totuși, este posibil ca unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal să nu poată fi șterse, date fiind obligațiile legale sau interesul legitim de a le prelucra în continuare. Mai multe detalii privind acest subiect vă vor fi furnizate la cerere.
 • dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise către un alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat. Ca regulă, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii luate exclusiv în baza unei prelucrări automate, dacă aceasta produce efecte legale sau vă afectează similar, într-o măsură semnificativă.  Notă: În anumite situații legea ne permite să luăm astfel de decizii atunci când avem consimțământul dumneavoastră sau dacă decizia este luată în baza executării contractului pe care îl avem încheiat cu dumneavoastră. În aceste situații, veți avea dreptul să contestați decizia, să vă exprimați punctul de vedere și să obțineți o verificare din partea unui factor uman.
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.:

6. Puncte de contact

6.1 Puncte de contact în caz de întrebări sau pentru a vă exercita drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată

Dacă aveți întrebări cu privire la pagina noastră de internet sau pentru a vă exercita drepturile de care beneficiați în calitate de persoană , vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.

6.2 Puncte de contract pentru orice întrebări privind protecția datelor

Dacă aveți orice întrebare suplimentară cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal potrivit celor descrise prin prezenta Politică, vă rugăm să contactați Responsabilului cu protecția datelor desemnat în cadrul societății Lidl, utilizând datele de contact menționate la secțiunea 7 de mai jos.

7. Denumirea și datele de contact ale operatorului de date  și datele de contact ale responsabilul cu protecția datelor

Aceste prevederi privind protecția datelor se aplică prelucrării datelor de către Lidl Discount SRL, Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58 A, sector 1, București, prin intermediul paginii de internet corporate.lidl.ro .

Responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul societății Lidl poate fi contactat la adresa menționată anterior, cu mențiunea în atenția Responsabilului cu protecția datelor sau la adresa protectiadatelor@lidl.ro.