Save water

Save Water

Apa - cea mai prețioasă resursă

Apa este o resursă esențială pentru umanitate, motiv pentru care o provocare centrală a secolului XXI este furnizarea unei cantități suficiente de apă curată pentru o populație mondială în creștere. Națiunile Unite au definit accesul la apă curată drept drept al omului în 2010: Fiecare persoană are dreptul la apă curată pentru băut și igiena personală. Apa dulce este esențială, totodată, pentru producția de produse industriale și agricole.

70% din resursele de apă utilizate la nivel mondial sunt folosite de agricultură - majoritatea fiind pentru irigații și pentru producția de alimente. 20% sunt folosite de industrie, iar 10% sunt utilizate în gospodării. Pe lângă consumul unor cantități semnificative de apă, procesele industriale și de producție agricolă au un puternic impact și în ceea ce privește poluarea apei

Pentru o utilizare mai responsabilă a apei

Pentru o utilizare mai responsabilă a apei

Pentru Lidl, conservarea resurselor de apă apa nu este o problemă ce trebuie rezolvată în viitor, este un subiect esențial pentru prezent. O mare parte din activitatea noastră este strâns legată de produsele agricole. Deoarece agricultura consumă volume de apă foarte mari, această industrie ar trebui să ia măsuri pentru a limita efectele negative care derivă. Asumarea responsabilității cu privire la resursele de apă și utilizarea lor mai eficientă sunt prioritare pentru noi. Prin reducerea consumului propriu de apă și prin acordarea unei atenții sporite asupra consumului de apă de-a lungul întregului lanț de valoare, reușim să fim conștienți de așa-numita amprentă de apă

De exemplu, amprenta de apă a unei cani de cafea (125 ml) este de 132 litri, cea mai mare parte fiind apa folosită de plantele de cafea. O amprentă mare de apă în regiunile cu multă ploaie este mai puțin problematică decât o amprentă mare în zonele uscate. Așadar, simpla conștientizare a amprentei de apă nu este suficient

La Lidl, acordăm o atenție sporită utilizării apei de-a lungul întregului lanț valoric, luând în considerare provocările regionale. Pentru a face acest lucru, folosim analize de risc, pe care le utilizăm împreună cu furnizorii noștri pentru a structura consumul apei într-un mod mai sustenabil.

Alte planuri în aria gestionării apei

Pe lângă măsurile pe care le-am luat deja, am publicat un document de politică cu privre la gestionarea apei, care descrie cadrul nostru de acțiune cu privire la provocările globale ale creșterii consumului de apă și poluării apei. Politica noastră în domeniul apei oferă nu doar informații transparente despre măsurile noastre în acest domeniu, ci și o bază pentru derivarea altor obiective și măsuri cu care Lidl poate contribui cu succes la rezolvarea problemelor globale ce țin de resursele de apă.