Principiile de Capacitare a Femeilor (WEPs)

Principiile de Capacitare a Femeilor (WEPs)

Prin semnarea ințiativei ONU, Lidl contribuie la promovarea în practică a egalității de gen

Promovarea egalității de gen este unul dintre principiile de bază ale culturii noastre organizaționale. Pentru a sublinia acest angajament, Lidl a semnat Principiile Națiunilor Unite de Capacitare a Femeilor (WEPs).

 • Ne-am propus să creștem și mai mult proporția de femei în poziții executive la nivel de middle și top management.
 • Lucrăm cu grille salariale standardizate, ce au la bază criterii obiective precum experiența profesională, calificarea și aptitudinile individuale.
 • Solicităm și promovăm politici pentru oportunități egale și în rândul partenerilor noștri de pe lanțul de valoare.

Oportunități egale pentru toți

Lidl România promovează cu consecvență egalitatea de gen în cadrul companiei, precum și pe parcursul lanțului valoric. Convingerea noastră: oportunitățile egale și diversitatea sunt componente de bază ale succesului pe termen lung al unei companii. De aceea, aceste valori sunt parte integrantă din principiile și codul nostru de conduită.

În practică, acest lucru înseamnă:

 • Creșterea proporției de femei în poziții executive: Obiectivul nostru este să avem mai multe femei în poziții de conducere la nivel de middle și top management. În același timp, răspundem provocării de a crea un echilibru între viața personală și cea profesională, atât pentru angajații femei, cât și pentru bărbați – Lidl a făcut în mod proactiv demersuri pentru a se asigura că toți angajații sunt informați despre soluțiile organizației în ceea ce privește sarcina, maternitatea și concediul de creștere a copilului.
 • Oportunități egale în carieră pentru toți angajații: Grila noastră salarială standardizată are la bază criterii obiective, precum experiența profesională, calificarea și aptitudinile individuale. În plus, ofefrim tuturor angajaților acces egal la training-uri și oportunități de dezvoltare.
 • Persoane de încredere pentru toți angajații: Am desemnat persoane de contact indepentente și imparțiale, pe care angajații le pot aborda atât în ceea ce privește chestiuni generale legate de resursele umane, cât și pentru a semnala nereguli legate de diversitate și egalitate de gen.
 • Oportunități egale pe lanțul valoric: Ca parte din politica noastră de responsabilitate socială, promovăm principiile egalității de gen și egalității de șanse în rândul partenerilor de pe lanțul valoric: de la partenerii noștri internaționali, avem așteptarea de a aplica aceste principii, oferindu-le totodată informații în acest sens în Politica noastră extinsă de diligență antreprenorială.

Principiile Națiunilor Unite de Capacitare a Femeilor (WEPs)

Logo WEP

WEPs au fost stabilite în 2010 de către UN Women și UN Global Compact. Acestea reprezintă prima inițiativă globală prin care este abordată promovarea și creșterea importanței femeilor în companii.

Cele șapte principii de mai jos își propun să ofere îndrumare companiilor pentru promovarea egalității de gen:

 1. Cultivarea unei culturi organizaționale ce susține principiul egalității
 2. Tratarea corectă a tuturor angajaților, femei și bărbați, aderând la drepturile universale ale omului și la principiul nediscriminării
 3. Garantarea sănătății, bunăstării și siguranței tuturor angajaților
 4. Promovarea educației, a instruirii și dezvoltării femeilor
 5. Promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor, îmbunătățirea participării femeilor pe piața achizițiilor, respectarea demnității femeilor în toate activitățile de marketing
 6. Promovarea egalității de gen prin inițiative comunitare și advocacy
 7. Măsurarea și raportarea tuturor progreselor în domeniul egalității de gen

Aceste principii au fost derivate din practica din domeniul afacerilor și au ca scop sprijinirea companiilor în adaptarea regulamentelor și programelor deja existente pentru promovarea femeilor, sau în introducerea unor asemenea instrumente noi și necesare.